Nukarin jätevesiosuuskunta
Y-tunnus:
2195639-4
 
E-mail:
info(ät)nukarinjatevesiosuuskunta.fi
Nukarin jätevesiosuuskunta
 
Nukarin jätevesiosuuskunta on jäsentensä omistama jätevesipalveluita tarjoava osuuskunta, jonka kotipaikka on Nurmijärven kunta. Jätevesiosuuskunnan perustamiskirja allekirjoitettiin 28.2.2008 ja jätevesiosuuskunta rekisteröitiin kaupparekisteriin 20.5.2008.
 
Nukarin jätevesiosuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa viemärilaitosta ja tarjota jätevesihuoltopalveluja sekä muita palveluja pääasiassa jäsenilleen.

Vesihuoltosuunnittelun eteneminen Nukarilla

 
v. 2000
Kunnan strategiana haja-asutusalueen vesihuollon toteuttamisessa on, että haja-asutusalueen asukkaat muodostavat yhteenliittymiä esim. osuuskuntia, jotka vastaavat vesi- ja viemärijärjestelmien rakentamista ja ylläpidosta (Valtuuston päätös 12.10.2000).
 
Kunnan rooliksi jää avustaa, tukea Ja neuvoa asukkaiden yhteisiä hankkeita. Kunta vastaa osuuskuntien verkostojen rakentamissuunnitelmien laatimisen kustannuksista ja avustaa taloudellisesti verkostojen rakentamista kunnan talousarvion määrärahojen puitteissa Ja avustusperiaatteiden mukaisesti.
v. 2005
16.11.2005 Valtuuston päätös vesihuollon kehittämissuunnitelmasta (Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy:n tekemä kehittämissuunnitelma).
 
Kehittämissuunnitelmassa on selvitetty kunnan alueen vesihuollon kehittämistarpeita noin 20 vuoden aikajänteellä siten, että työn painopiste on ollut haja-asutusalueen vesihuollossa. Kehittämissuunnitelmassa alueet on jaettu kolmeen koriin ja Nukari kuuluu näistä ensimmäiseen ja tärkeimpään, koska kylä on pohjavesialueella ja Vantaanjoen valuma-alueella.
v. 2006
Kyläkokouksessa 22.3.2006 Vesilaitoksen johtaja Ilkka Ojansivu esitteli kunnan strategian haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien toteuttamiseksi. Siinä kokouksessa asetettiin kylätoimikunnan alaisuuteen jätevesiasiaa valmisteleva työryhmä.
 
Toukokuussa työryhmä teki kyselyn kyläläisille, jossa tiedusteltiin halukkuutta liittyä mahdollisesti perustettavaan jätevesiosuuskuntaan.
 
Kyselyn tulokset julkaistiin kyläkokouksessa 21.8.2006
  • Kyselyjä jaettu n.150 kpl
  • Vastanneita n.100 kpl
  • Ei halukas liittymään: 21 kpl
  • Halukas liittymään: 76 kpl .Kylän kaikki suuret kiinteistöt, ovat halukkaita liittymään vesiosuuskuntaan. (Kalliolan klinikat, koulu, päiväkoti, Pengerkosken hoitokoti)
v. 2007
Aloitettiin osuusmaksujen (100 €) kerääminen.
v. 2008
Nukarin jätevesiosuuskunnan perustamiskokous 12.3.2008.
 
Teknisen lautakunta teki syksyllä 2008 päätöksen siirtoviemärin johtamisesta Karhunkorpeen.
 
Linjauksen suunnittelu Ramboll Oy, viemäristön linjauksen merkitseminen maastoon.
v. 2009
Kuntaan valittiin hankekoordinaattoriksi Maria Notley.
 
Viemäriverkoston suunnittelijaksi Nurmijärven kunta valitsi toukokuussa Ramboll Finland Oy. Suunnittelun aloituskokous oli 11.5.2009. Halituksen jäsenistä perustettiin suunnittelutyöryhmä, jonka tehtävänä oli avustaa ja pitää yhteyttä suunnittelijaan ja kuntaan. Vuoden aikana oli useita palavereja suunnittelutoimiston ja kunnan kanssa.
 
Jätevesiosuuskunnan varsinainen kokous pidettiin 16.4.2009 ja ylimääräinen kokous 30.9.3009. Ylimääräisessä kokouksessa päätettiin mm. liittymismaksun suuruudesta (4000 €), maksutavasta (tilisiirto) ja maksuajasta (30 pv) sekä rakennusprojektin aloittamisen ehdoksi 60 liittyjää. Lisäksi osuuskunnan hallitus sai valtuutuksen isojen kiinteistöjen liittymismäärien päättämiseen.
 
Nukarilaisille pidettiin jätevesi-illat 11.5.2009 ja 4.6.2009.
 
Hallitus tutustui Pornaisten vesiosuuskuntaan ja haki oppia Perttulan vesiosuuskunnalta.
 
Nukari.fi-sivuilla olevia osuuskuntaa koskevia nettisivuja uudistettiin.
 
Kyläläisille jaettiin infopaketti Nukarin jätevesiosuuskunnan perustamiseen johtaneista, meneillään olevista ja tulevista asioista.
 
Hallituksen jäseniä osallistui vesiosuuskuntien seminaariin 29.20.2009.
 
Avustushakemus Uudenmaan ympäristökeskukseen jätettiin lokakuussa.
 
Hallitus esitteli hankkeen tilannetta ystävänpäivän riehassa ja marrasmeiningeissä.
 
Kunnassa käynnistettiin hanke vesiosuukuntien yhteistoiminnan kehittämiseksi.
v. 2010
Haettiin ja saatiin vesistöjenalituslupa viemäri- ja vesiputkille.

Päätettiin isojen kiinteistöjen (koulu ja Kalliolan klinikat) liittymien määrät.

Osuuskunnan varsinainen kokous pidettiin 27.5.2010.

Tehtiin aloite Nurmijärven Vedelle, että osuuskunnat saisivat isoina toimijoina edullisemman hinnan kuin yksittäinen pieni toimija.

Kyläalueen vesijohtojen linjauksia tarkistettiin kiinteistöjen omistajien avustuksella.


Maankäyttösopimukset koskien johtojen ja laitteiden sijoittamista kiinteistöjen alueelle on pääosin tehty kesällä ja syksyllä 2010 niiden kanssa, jotka eivät ole osuuskunnan jäseniä.


Hallituksen jäseniä vieraili elokuussa valtakunnallisilla Vesiosuuskuntapäivillä tutustumassa vesihuolto- ja osuuskunta-asioihin laajemmin.

Kunnan kustantamat ja Ramboll Oy:n tekemät rakentamissuunnitelmat valmistuivat marraskuun alussa, sisältäen kaiken tarvittavan urakkatarjouskyselyjä varten. Suunnitelmat sisältävät noin 2 km vesijohdon uusimista, jolla parannetaan vesijohtoverkoston luotettavuutta ja painetasoa. Näiltä osin osuuskunta tekee tiivistä yhteistyötä Nurmijärven veden kanssa.

Myös ”Pirtiltä Karhunkorpeen” siirtoviemärin suunnitelmat ovat valmistuneet.

Tarjouspyynnöt niin pumppaamoista kuin varsinaisesta urakasta, lainoista ja vakuutuksista laitettiin vireille marras-joulukuussa 2010.

Avustushakemus vuodelle 2011 jätettiin ELY-keskukselle.
 
Osuuskunta liittyi Suomen Vesiosuuskuntien Liiton jäseneksi.
 
v. 2011:
Hallitus esitteli tammikuussa Nukarin jätevesiosuuskunnan viemärihanketta ja aluetta Uudenmaan Ely-keskuksen Ilkka Juvalle.

Järjestettiin ylimääräinen osuuskuntakokous tammikuussa. Kokouksessa päätettiin antaa valtuudet hallitukselle valita lainantarjoaja, urakoitsija, kiinteistökohtaiset pumppaamot, valvoja ja vastuuvakuutus.

Hyväksyttiin Lammin säästöpankin lainatarjous.


Haettiin Nurmijärven kunnan lainatakausta ja avustusta helmikuussa. Kunnan valtuusto myönsi lainatakauksen ja avustuksen toukokuussa.
 
Uudenmaan ELY-keskus myönsi 6.5.11 osuuskunnalle avustuksen, jonka suuruus on 70 000 € tai enintään 15 % toteutuneista ja hyväksytyistä kustannuksista.
 
Osuuskunnan varsinainen kokous pidettiin 27.5.2011.
 
Toukokuussa viemärihankkeelle valittiin valvojaksi Kimmo Sariola SDG-House.
 
Liittymismaksujen kerääminen aloitettiin heinäkuussa.
 
Ensimmäinen kiinteistökohtainen pumppaamo asennettiin osoitteessa Vantalantie 54 sijaitsevaan kiinteistöön. Pumppaamon toimitti Grundfos.
 
Elokuussa valittiin kyläalueen runkoverkon urakoitsijaksi Majatie Ky.
 
Elokuussa vuokrattiin osuuskunnalle toimistotiloja Kalliolan kuntoustusklinikalta Vantalasta, osoitteesta Vantalantie 86.
 
Runkoviemärin rakentaminen aikataulutettiin syyskuu 2011 - kevät 2012.