Nukarin jätevesiosuuskunta
Y-tunnus:
2195639-4
 
E-mail:
info(ät)nukarinjatevesiosuuskunta.fi
Kunnan rooli viemäriverkoston rakentamisessa 
 
Nurmijärven kunta pyrkii tukemaan vesiosuuskuntien syntymistä ja vesihuollon rakentamista. Kunta muun muassa rahoittaa vesiosuuskunnan verkostojen suunnittelun, rakentaa tarvittavan siirtoviemärin, antaa vähäisen investointiavustuksen sekä asiantuntija-apua ja lainojen takauksia.
 
Nukarin osalta kunta on rahoittanut viemäriverkoston suunnittelun ja sopinut siirtoviemärin rakentamisesta Karhunkorvesta Nukarille. Kunnan valtuusto on myöntänyt keväällä 2011 Nukarin jätevesiosuuskunnalle investointiavustuksen ja lainatakauksen.
 
Siirtoviemärin tilanteesta voi tarkemmin lukea Nurmijärven kunnan sivuilta (Karhunkorpi-Nukari siirtoviemäri).
 
Nurmijärven kunnan sivuilta kohdasta Haja-asutuksen jätevedet löytyy lisää tietoa mm. Nurmijärven vesihuollon kehittämissuunnitelmasta, jätevesien käsittelystä, vesiosuuskunnista ja viemäriverkostoon liittymisestä. Siellä on myös hakemus vapautuksesta vesi- tai viemäriverkostoon liittämisestä.
 
 
Nurmijärven kunnan päättämät linjaukset
 
Vesihuollon kehittämissuunnitelma
 
Nurmijärvi on pääkaupunkiseudun läheisyyden vuoksi voimakkaiden kasvupaineiden alaisena. Verkostojen laajentamisen tarve on
jatkuvaa, jolloin myös vesihuoltoverkostojen liittymisaste kasvaa. Tämä edellyttää isoja vesihuollon investointeja ja vesihuoltoverkostojen jatkuvaa kehittämistä.
Nurmijärven vesilaitos toimii vain asemakaavoitetuilla alueilla ja sen ulkopuolella keskitetty vesihuolto järjestetään yksityisesti esim. vesiosuuskuntaperiaatteella. Kunta vastaa vesihuollon kehittämisen suunnittelusta koko kunnan alueella.
 
Nurmijärvellä on useita tiheään asuttuja alueita, joille keskitetyn vesihuoltoverkoston rakentaminen on perusteltua. Nämä vesihuollon kehittämisalueiksi valitut alueet on luokiteltu tärkeys-/ kiireellisyys-järjestykseen vertailemalla alueita ja niiden tarpeita eri kriteerein. Luokituksessa kärkisijoille nousseilla erityisesti I - korin ja myös II – korin alueilla on selkeitä tarpeita ja edellytyksiä keskitetyn vesihuollon järjestämiselle. Suunnitelmassa on esitetty toimenpiteitä, kustannusarvioita ja tukimuotoja, miten vesihuoltoa olisi suositeltavaa kehittää näillä alueilla. Hankkeiden kautta yhteensä n. 5 500...6 000 asukasta on mahdollista liittää vesi- ja viemäriverkostojen piiriin.
 
Viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla tulee kiinnittää huomiota uuden asetuksen edellyttämään kiinteistökohtaisen jätevedenkäsittelyn tehostamiseen vaatimusten mukaisiksi. Tämä edellyttää yleensä huomattavia kiinteistökohtaisia investointeja, jolloin vaihtoehtoisen keskitetyn vesihuollon järjestämisen mahdollisuudet olisisuositeltavaa aina selvittää.
 
Nurmijärven kunta on toteuttanut mittavia hankkeita puhtaan juomaveden varmistamiseksi. Kunnassa onvedenhankintaan käytettävissä riittävästi hyvänlaatuisia pohjavesivaroja ja vedenhankinnan varmuus parani, kun Klaukkala –Röykkä – Rajamäki -väleille rakennettiin yhdysvesijohdot yhdessä siirtoviemäreiden kanssa.
 
Klaukkalaan rakennettiin 2005 uusi jätevedenpuhdistamo, jossa käsitellään Klaukkalan, Rajamäen ja Röykän alueiden sekä Altia Oyj:n jätevedet. Kirkonkylänalueella toimii jatkossakin oma jätevedenpuhdistamo.
 
Nurmijärven vesihuollon kehittämissuunnitelman toteutumista päivitetään tarpeen mukaan esim. neljän vuoden välein.