Nukarin jätevesiosuuskunta
Y-tunnus:
2195639-4
 
E-mail:
info(ät)nukarinjatevesiosuuskunta.fi
 
 
 
 1. Varmista Alue ja kartat -valikosta, että kiinteistösi on viemäriverkoston alueella.
 1. Täytä  Lomakkeet  -valikosta löytyvä "Hakemus Nukarin jätevesiosuuskunnan jäseneksi" -lomake ja palauta se osuuskunnan osoitteeseen tai postilaatikkoon (Nummenniityntie 14). 
Liittyminen osuuskunnan jäseneksi (osuusmaksu) maksaa 100 euroa ja se tulee maksaa hallitukselta saadulla laskulla 30 päivän kuluttua jäseneksi hyväksymisestä lukien.
 
Hyväksytty jäsen sitoutuu osuuskunnan sääntöihin ja niiden asettamiin velvoitteisiin.
 
Kiinteistökaupassa osuus voidaan siirtää uudelle omistajalle, mutta jäsenyyttä ei voi luovuttaa. Uuden omistajan tulee siten hakea jäsenyyttä jäsenhakemuksella kuuden kuukauden kuluessa osuuden siirrosta, jolloin uudella omistajalla on oikeus hyväksilukea edellisen omistajan maksama osuusmaksu. Jäsenyys haetaan samalla lomakkeella kuin varsinainenkin jäsenyys.
 
Kuolleen jäsenen oikeudenomistajalla on oikeus jäseneksi pääsemiseen, jos hän vuoden kuluessa kuolinpäivästä hakee osuuskunnan jäsenyyttä ja edellytykset jäsenyyden saamiseen muutoin ovat olemassa. Oikeudenomistajalla on tällöin oikeus lukea hyväkseen vainajan suorittama osuusmaksu. Jäsenyys haetaan samalla lomakkeella kuin varsinainenkin jäsenyys.
 
Tarkemmin jäseneksi hakemisesta ja oikeuden siirrosta on osuuskunnan säännöissä.
 
 
 
 1. Kiinteistöllä tulee olla tehtynä liittymis- ja käyttösopimus Nukarin jätevesiosuuskunnan kanssa.
Sopimusasioissa ota yhteyttä osuuskunnan hallitukseen, info( ät) nukarinjatevesiosuuskunta.fi tai Paula Virolainen, puh. 050 384 1331.
 
 1. Kiinteistöllä tulee olla Nukarin jätevesiosuuskunnan hyväksymä suunnitelma liittymisestä.
Suunnitelmaan on merkitty liittymäkohta runkoviemäriin, mahdollinen pumppaamon paikka sekä putkien vedot. Suunnitelmasta selviää myös käytettävät materiaalit.
 
Suunnitelman voi tilata esim.
Mikko Halonen
Ormit Oy
Paavonpolku 5
04530 Ohkola
puh. 0400 497 467
 1. Kiinteistön tulee valita urakoitsija(t)

Putkilinjan rakentamisen tontin rajalta ja liittämistyön teettää ja maksaa kiinteistön omistaja. Omistajalle tulee myös materiaalikustannuksia. Osuuskunta hankkii ja kustantaa kiinteistölle pumppaamon (ei koske viettoviemäreitä).

Tonttiviemärin rakentamiseen tarvitaan maanrakennusurakoitsija ja putkimies. Paineviemäriin liittyvillä kiinteistöillä tarvitaan lisäksi sähköurakoitsija kiinteistökohtaisen pumppaamon sähköliitäntöihin. Sähkömiehellä tai työstä vastaavalla tulee olla vähintään sähkötöiden S2 pätevyys ja putkityöt saa suorittaa vain ammattimies.

Osuuskunta suosittelee, että urakoitsijan kanssa sovitaan kokonaisurakasta, johon sisältyy kaivuut, putki- ja sähkötyöt.

Urakoitsijoiden yhteystietoja:
 
Nuppulinnan kaivuukolmiot Oy
Ari Kivekäs
Jäniksenlinnantie 364
05430 Nuppulinna
puh. 0400 409 170
ari(ät)kaivuukolmio.fi
 
Ormit Oy
Paavonpolku 52
04530 Ohkola
puh. 0400 497 467
 
Majatie Ky
Pyydyskorventie 182
04500 Kellokoski
puh. 0400 934 281
majatie(ät)msoynet.com
 
Erityisesti viettoviemäreihin erikoistunut urakoitsija:

Maanrakennus Toivonen Oy
Helsingintie 2119
25110 Kruusila (Salo)
puh. 044 554 4172 (Esa Toivonen)
www.maanrakennustoivonen.fi/

 
Myös muita maansiirtoliikkeitä saa toki käyttää. 
 
Urakointiajankohta kannattaa valita huolella, koska urakoinnin aikana kiinteistön oman viemärijärjestelmän käyttö on estetty. Tarkemman arvion käyttökatkosta osaa antaa urakoitsija.
 1. Ennen työn aloittamista on kiinteistön omistajan otettava yhteyttä osuuskunnan valvojaan (Sakari Kuikka, 0400 583 284, email: sakari.kuikka (at) digisewer.fi ). Osuuskunnan valvojan on siis aina tiedettävä milloin kiinteistö on liittymässä viemäriin ja hänen kanssa sovitaan työn etenemisestä.

Osuuskunnan valvojan tekemien kiinteistön tonttiviemäritarkastuksien kustannukset kuuluvat kiinteistölle.

 1. Työn teettämisestä tulee täyttää liittymispöytäkirjaa. Pöytäkirjaan merkitään mm. kiinteistön vesimittarilukema liittymishetkellä ja veden vuosikulutusarvio.
 1. Työn valmistuttua kopio liittymispöytäkirjasta ja, mikäli suunnitelmista on poikettu, niin myös punakynäversion uusista suunnitelmista tulee toimittaa osuuskunnalle. Alkuperäinen liittymispöytäkirja kannattaa säilyttää kiinteistön papereissa.
 1. Kiinteistön asukkaiden tulee lukea huolellisesti osuuskunnan ohjeistus viemärin käytöstä.
 1. Viemärin käyttö osuuskunnan verkostosta kiinteistöllä voi alkaa!

 

YHTEYSTIEDOT      Valvoja Sakari Kuikka, 0400 583 284, email: sakari.kuikka (at) digisewer.fi

 
 
Miksi osuuskuntaan kannattaa liittyä?

Jätevesihuolto on uuden jätevesilain mukaan järjestettävä uudella tavalla, eikä esim. pohjavesialueella talousvesien imeyttäminen ole jatkossa enää mahdollista. Nukarin vesiosuuskuntaan liittyminen tarjoaa nyt helpon mahdollisuuden hoitaa kylän vesiasiat yhdessä. Miksi vesiosuuskuntaan siis kannattaa liittyä?

 • Vesihuoltolaki edellyttää muutoksia nykyiseen jätevesien käsittelyyn vuoden 2014 alusta

 • Vesihuollon suunnittelu- ja toteutusvastuu ei jää kiinteistön omistajan harteille, vaan se voidaan hoitaa yhdessä

 • Nukarin kyläalue sijoittuu suurelta osin merkittävällä pohjavesialueelle

 • Vantaanjoki valuma-alueineen kulkee Nukarin kylän halki

 • Nurmijärven kunta tukee merkittävästi vesihuollon suunnittelua Nukarilla

 • Kiinteistökohtaiset järjestelmät vaativat omatoimista huoltoa ja uusimista, mutta jatkossa osuuskunta hoitaa ne

 • Vesihuollon asianmukainen järjestäminen on tärkeä ympäristöteko. Keskitetty järjestelmä ei rasita ympäristöä ja pohjavesiä

 • Kiinteistökohtaiset maansiirtotyöt rajoittuvat vain putkiston ja pumppaamon asennukseen

 • Rahoitus voidaan hoitaa kevyemmin esim. kunnan takaaman lainoituksen ja avustusten kautta

 • Yhteisen viemärin käyttökustannukset ovat selvästi halvemmat kuin esim. umpikaivon

 • Kiinteistön arvo nousee viemäröinnin myötä

 • Jäteautojen liikenne kylällä vähenee

 

Yhteinen jätehuolto on ympäristöteko

Kuten olemme lehdistä lukeneet, on Nurmijärven ympäristölautakunta päättänyt jakaa vuoden 2009 ympäristöpalkinnon Perttulan vesiosuuskunnalle. Vesiosuuskuntahanke parantaa osaltaan vesien tilaa suojaten niitä ravinnekuormitukselta ja muilta jätevesien haitoilta.

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (542/2003) edellyttää haja-asutusalueen kiinteistöiltä asetuksen vaatimukset täyttävää jätevesien käsittelyjärjestelmää vuoden 2013 loppuun mennessä.

Perttulan vesiosuuskunta on ennakoinut hyvin vesihuollon muuttuvan tilanteen ja lähtenyt hyvissä ajoin liikkeelle. Työtä on tehty vapaaehtoisesti ja ammattimaisesti. Perttulan vesiosuuskunta jakaa mielellään tietoa muille vesiosuuskuntaa suunnitteleville yhteisöille. Puuhamiehet käyttävät omaa aikaansa opastaakseen muita vesiosuuskuntahankkeen käynnistämisessä.

Vesiosuuskuntahanke parantaa osaltaan vesien tilaa suojaten niitä ravinnekuormitukselta ja muilta jätevesien haitoilta. Hanke on ajankohtainen ja alueeltaan sekä osallistujamäärältään laaja. Hanke tukee yhteisöllisyyttä ja on perustunut asukkaiden aktiivisuuteen.